پرسشنامه تجارت الکترونیک

پرسشنامه نجارت الکترونیک

صاحب نظر گرامی/ پاسخگوی محترم: با سلام و احترام ؛این پرسشنامه ای برای انجام رساله دکتری اینجانب تحت عنوان " بررسی و شناخت عوامل مهم عاطفی، شناختی و رفتاری موثر بر قصد ادامه/ تکرار خرید آنلاین مشتریان محترم" میباشد. مشخصات شناسایی خواسته نشده و اطلاعات آن کاملا محرمانه و کلی خواهد بوده ،این پرسشنامه تقریبا پنج (5) دقیقه توجه، تمرکز و دقت شما مشترک و مشتری گرامی و عزیز را می طلبد.قطعا پاسخ های آگاهانه و صادقانه شما قدمی مثبت و مهم در راستای تعالی کشورو در نهایت شما شهروند عزیز خواهد بود.نکته مهم و قابل توجه عزیزان اگر یک جواب بدون پاسخ باشد و یا بدون توجه پاسخ داده شده باشد ، متاسفانه کل پرسشنامه آن فرد قابل استفاده نخواهد بود.------ ---------------------------------------------------- تشکر از حوصله ای که به خرج دادید و تقدیم احترام شایسته. " هژبری "از دانشگاه ,UTM مالزی
  بخش دوم سوالات:(تعداد 8 قسمت و کلا 37 سوال)الف. تایید ادراکی کاربر :جملات زیر نظر شما را در رابطه با بر آورده شدن انتظارات قبلی از خرید آنلاین اندازه گیری می کند لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم)
  ب. فایده ادراک شده/ فایده اداراکی کارب:جملات زیر نظر شما را در رابطه بامفید بودن خریدآنلان اندازه گیری میکند لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم)
  ج.رضایت مندی:جملات زیر نظر شما را در رابطه با رضایت مندی از خریدآنلان اندازه گیری میکند لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم)
  د.وفاداری الکترونیکی:جملات زیر نظر شما رو در رابطه وفاداری الکترونیکی درخریدآنلان اندازه گیری میکند لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم)
  ه. لذت بردن:جملات زیر نظر شما را در رابطه با لذت بخش بودن خرید آنلاین را اندازه گیری میکند؛ لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست راتیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم
  و. مقیاس اعتماد:جملات زیر نظر شما را در رابطه با اعتماددر خرید آنلاین اندازه گیری میکند؛ لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافق)
  ز. عادت درخرید آنلاین:جملات زیر نظر شما را در رابطه باعادت در خرید آنلاین اندازه گیری میکنه لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم)
  ح:قصد ادامه خرید اینترنتی جملات زیر نظر شما را در رابطه با قصد ادامه خرید اینترنتی / تکرار خرید آنلاین را اندازه گیری می کند لطفا بهترین پاسخی که نشان دهنده نظر شما هست را تیک بزنید (گزینه 1: کاملا کاملا مخالفم وگزینه 5: کاملا موافقم
 • دیجی کالا در نظر دارد ضمن تشکر از پاسخ های شما عزیزان به قید قرعه کشی جوایزی اهدا نماید لذا در صورت تمایل به شرکت در قرعه کشی ......شماره تلفن خود را در مستطیل بالا ی این متن یا داشت فرمایید.